Tanyavilág


Tanyavilág

 

Tanyavilág: A török hódoltság másfél évszázada alatt a megfogyatkozott magyar lakosság igyekezett falvak, városok védelmébe húzódni. A török kiűzése után azonban e kisszámú lakosságnak újból birtokba kellett venni a termőföldeket. Manapság már nem annyira virágzik a magyar tanyavilág, inkább csak legendák keringenek az ottani életről.


címkék: Magyar